Share

Tässä ohjeessa käydään läpi MariaDB asennus, sekä tietokantojen käyttämistä helpottavan phpmyadmin nettipaneelin asennus. MariaDB on Mysql tietokantasovelluksen päivitetty versio, ja se tukee kaikki sovelluksia, jotka toimivat Mysql tietokannalla. Useat CS: GO pluginit käyttävät Mysql tietokantaa esimerkiksi pisteiden tai bannien tallentamiseen (Multi1v1, Sourcebans, ckSurf yms.).


Mysql asennusta varten tarvitset Linux pohjaisen tietokoneen (tässä ohjeessa käytössä Ubuntu 16.04), esimerkiksi VPS palvelimen (tätä linkkiä käyttämällä saat 10€ ilmaiseksi Digital Ocean sivulle!). Samalla palvelimella voi pyöriä myös esimerkiksi CS GO pelipalvelin, jonka asennusohjeet löydät täältä.


Ensimmäiseksi Linux tarvitsee uusimmat päivitykset, sekä paketinhallinnan päivittämisen. Ubuntu palvelimella tämä onnistuu helpolla komennolla:

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y

Seuraavaksi ladataan MariaDB tietokantasovellus:

sudo apt-get install mariadb-server -y

Seuraavaks MariaDB vaatii turvallisuusasetuksien tarkistamisen:

mysql_secure_installation

Asennus kysyy ensimmäiseksi root salasanaa, jota ei ole vielä annettu, joten voit vaan painaa enter.
Vastaa kysymyksiin seuraavasti:

Set root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

MariaDB asennus on nyt valmis! Lisätään vielä toinen käyttäjä, jota käytetään phpmyadmin kirjautumiseen, sekä etäkäyttöön (käytä root kirjautumiseen edellisessä kohdassa annettua salasanaa):

mysql -u root -p

CREATE USER 'nimi'@'%' IDENTIFIED BY 'salasana';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'nimi'@'%'
-> WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Seuraavaksi asennetaan phpmyadmin!

sudo apt-get install phpmyadmin -y

Asennuksen aikana phpmyadmin kysyy Web server sovellusta, valitse tässä apache2 painamalla välilyöntiä ja sen jälkeen enter.


Seuraavaksi phpmyadmin kysyy Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? Valitse tässä yes ja paina enter.

MySQL application password for phpmyadmin kohtaan voit laittaa esimerkiksi edellisessä kohdassa luodun käyttäjän salasanan. (Kirjoita salasana ka paina enter) Kirjoita salasana uudestaan seuraavassa kohdassa ja enter.

Phpmyadmin asennus on nyt valmis!
Pääset kirjautumaan phpmyadminiin http://iposoite/phpmyadmin
Kirjaudu sisään phpmyadminiin MariaDB asennuksessa luodulla uudella käyttäjällä.
Kasinosanasto.com tarjoaa ajantasaisen tiedon kasinotermeistä!phpmyadmin kirjautuminen